Derigo Oy tähtää Iso-Britannian markkinoille Pro3 tuoteperheellä

Derigo Oy on perustanut 1.1.2016 tytäryhtiön Iso-Britanniaan osana kasvu- ja kansainvälistymisstrategiaansa. Derigo Ltd:n toimipaikkana on Lontoo ja yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaavaksi johtajaksi on kutsuttu Mr. James Ian Marler. Mr Marlerilla on vahva tausta rakennus- ja talotekniikkaurakoinnin toimialoilta. Hän on toiminut aiemmin mm. ABB ltd:ssä ja Willmot Dixon ltd:ssä eritasoisissa johtotehtävissä.

”Derigon Pro3 tuoteperheellä on vahva jalansija kotimaan rakennus- ja talotekniikkamarkkinoilla ja nyt tähtäämme kansainvälisille markkinoille Iso-Britannian ollessa ensimmäinen kohdemaa, toteaa Derigo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vornanen”.

Lisätietoa: Derigo Oy, Jukka Vornanen 0400-265242

Lisätietoa Pro3 tuoteperheestä

Oy FCR Finland Ltd:lle Derigon Pro3 järjestelmä

Derigo on sopinut Oy FCR Finland Ltd:n kanssa Pro3 projektinhallintajärjestelmän, intranetin sekä johtamisjärjestelmän toimituksesta. Järjestelmä on otettu käyttöön lokakuun aikana.

Oy FCR Finland Ltd on risteilyalusten korjausrakentamiseen erikoistunut yritys, joka on toimittanut lukuisia sisustus- ja korjausrakentamisurakoita avaimet käteen – toimituksena. Yrityksen kotipaikkakunta on Nousiaisissa mutta projektit toteutetaan ympäri maailmaa. Yritys on kasvanut viime vuosina uusien merkittävien kansainvälisten asiakkuuksien ja projektien ansiosta erittäin nopeasti.

“Kasvun myötä tarvitsemme entistä modernimmat ja joustavammat työkalut projektitoiminnan johtamiseen ja tiedonvälitykseen. Derigon Pro3 projektinhallinnan ja Intranetin avulla voimme varmistaa luotettavan tiedon reaaliaikaisen saatavuuden koko henkilöstölle ja ulkopuolisille sidosryhmille. Yrityksen prosessien ja toimintatapojen kuvaaminen sekä niiden mukaan työskenteleminen Pro3-järjestelmän avulla on myös tärkeä askel kohti yrityksemme laatusertifiointia” toteaa Oy FCR Finland Ltd:n operatiivinen johtaja Mikko Varjanne.

Lisätietoa hankkeesta:

Oy FCR Finland Ltd: COO Mikko Varjanne, 0207 871 010

http://fcr-finland.fi

Derigo Oy: Toimitusjohtaja Jukka Vornanen 0400-265242

http://www.derigo.fi/pro3

Pro3 Online on julkaistu

Derigo on julkaissut Pro3 projektin- ja laadunhallinta järjestelmästään uuden tuotteen, joka on kehitetty Microsoftin SharePoint Online pilvipalvelualustalle.

Pro3 Online tuoteperhe ei korvaa nykyisiä Pro3 tuotteita vaan molempia kehitetään jatkossa rinnakkain. Alkuvaiheessa Pro3 Online kattaa projektinhallinnan perustoiminnot kuten projektikirjaston, profiloinnin, toimintaohjeet ja dokumenttien- ja tehtävien hallinnan. Jatkossa Pro3 Online toiminnallisuuksia laajennetaan vastaamaan nykyisen ns. On-premises Pro3:n toiminnallisuuksia.

Laajentamalla Pro3 tarjontaa SharePoint Online alustalle Derigo pystyy tarjoamaan projektin- ja laadunhallintajärjestelmää entistä laajemmalle asiakaskunnalle. SharePoint Online lisenssit sisältyvät Microsoftin O365 lisenssimalliin, jotka ovat entistä useammalla yrityksellä käytössä.

 Lisätietoa:

CTO Marcus Pellas 0405969913

Pro3 Online tekniikka

Talotekniikan ammattilainen Saipu Oy ottaa käyttöön Derigon Pro3-järjestelmän

Saipun toiminta kattaa kaiken talotekniikan – suunnittelun, projektoinnin ja ylläpidon sisältäen: lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, käyttö- ja jätevesijärjestelmät sekä sähkö-, turva-, rakennusautomaatio- ja palosammutusjärjestelmät. Yritys kykenee toteuttamaan hankkeita asiakkaileen joko pieninä urakoina tai suurina kokonaistoimituksina.

Saipun Toimitusjohtaja Pekka Pöykön mukaan Saipu panostaa toiminnassaan korkeaan laatuun, ammattitaitoon, hyvään palveluun sekä joustavuuteen.

”Varmistaakseemme yhtenäiset toimintatavat eri yksiköiden ja projektien välillä sekä entistä korkeamman laatutason olemme päättäneet ottaa käyttöön Derigon Pro3 järjestelmän projektinhallinta, laatujohtaminen sekä intranet moduulit", toteaa Pekka Pöykkö

Pro3 Käyttöönottoprojektin aikana järjestelmään luodaan projektitoimintaa ja laatujohtamista varten vakioidut projektityötilat. Lisäksi järjestelmään luodaan tukitoiminnoille intranet sivustot ja työtilat, joihin siirretään verkkolevyillä olleet ohjeet ja lomakkeet.

Projektin onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi Derigon asiantuntijat hoitavat myös pääkäyttäjien koulutuksen ja tuen.

Lisätietoa hankkeesta:

Saipu Oy: Toimitusjohtaja Pekka Pöykkö 050-4324822

Derigo Oy: Toimitusjohtaja Jukka Vornanen 0400-265242

Lisätietoa Saipu Oy:stä: www.saipu.fi

Lisätietoa Pro3-järjestelmästä: www.derigo.fi/pro3 

Turku

Derigo Oy
Maariankatu 4C64
20100 Turku

Google Maps »

Espoo

Derigo Oy
Kappelitie 6 B
02200 Espoo

Google Maps »

 

Lahti

Derigo Oy
Aleksanterinkatu 26A
15140 Lahti

Google Maps »

 

 

London

Derigo UK Ltd
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX
United Kingdom

 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Sähköpostit etunimi.sukunimi@derigo.fi

button LinkedIn

MS Partner GOLD reversed small 300x65