Hyödyt

Useissa yrityksissä on kokemuksesta todettu, että lähes poikkeuksetta yritysten toiminnasta kerättävän tiedon hyödyntäminen on tehotonta ja tiedon luotettavuus on heikolla tasolla. Lisäksi  laatu-ja toimintakäsikirjoissa sekä prosessikuvauksissa kuvatut toimintatavat eivät toteudu käytännön työssä.

Derigon kehittämä  Pro3® järjestelmä tarjoaa projektiliiketoiminnalle ratkaisut mm. seuraaviin ongelmiin:

 • Raportointi ja mittaaminen on epäluotettavaa tai sitä ei ole ollenkaan
 • Eri yksiköillä on käytössä erilliset työkalut ja järjestelmät
 • Määrittämättömät / Erilliset prosessit
 • Sisäiset kehityshankkeet ovat levällään
 • Kankeat järjestelmät – muutosten teko vaikeaa ja kallista
 • Erilliset kansiorakenteet palvelimilla ja omilla tietokoneilla
 • Samanlaiset hankkeet tehdään aina eri tavalla työntekijästä riippuen
 • Käytetään vanhoja dokumenttipohjia tai ohjeita
 • Asioita hoidetaan erillisillä excel tiedostoilla, joita yhdistetään isoiksi tiedostoiksi
 • Laatuun liittyvät dokumentaatiot tehdään hankkeissa jälkikäteen
 • Tiedon etsintään kuluu kohtuuttomasti aikaa
 • Toiminta on riippuvaista yksilöistä ja heillä olevasta tiedosta

 Pro3 hyödyt

projektintyotilatPäivitetty tieto aina kaikkien saatavilla

Derigo Pro3® tarjoaa yhteisen virtuaalisen työtilan projektiryhmille, asiakkaille ja liiketoimintakumpaneillesi. Yhteisten dokumenttipohjien käyttö mahdollistaa standardoidun dokumentaation, mikä tehostaa dokumenttien hallintaa ja tiedonjakoa projektin eri osapuolten kesken. Dokumenttien julkaisu asiakkaille ja toimittajille onnistuu Pro3®-extranetin avulla. Järjestelmä voidaan liittää myös osaksi asiakkaan olemassa olevaa extranettiä.

3raportsbtnProjektien hallinta helpottuu ja varmistuu

Pro3®-järjestelmä helpottaa projektien etenemisen ja laadun reaaliaikaista seurantaa ja raportointia. Jatkuvan tiedon tallennuksen ansiosta projektin osallistujat ovat aina ajan tasalla projektin tapahtumista, jolloin mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan nopeammin. Yhteen paikkaan keskitetty dokumentaatio helpottaa myös resurssien siirtoa eri projektien välillä, mikä lisää projektiliiketoiminnan tuottavuutta.

rattaatNopea käyttöönottaa, helppo ylläpitää

Microsoft Sharepoint alustalle rakennettu Pro3® skaalautuu helposti eri kokoisiin yrityksiin ja tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet asiakaskohtaisesti räätälöityihin sovelluksiin. Valmiiden rajapintojen ansiosta Pro3® on helppo integroida myös yrityksen muihin tietojärjestelmiin, jolloin vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä. Yhteistyössä Derigon kanssa käyttäjät omaksuvat järjestelmän jo ennen varsinaista käyttöönottoa, minkä ansiosta Pro3® tukee täydellä teholla yrityksen liiketoimintaa heti nopean käyttökoulutuksen jälkeen.

pro3 microsoftYrityksen mukana kasvava järjestelmä

Pro3® on erinomainen valinta kasvuhakuisen yrityksen liiketoimintajärjestelmäksi. Sen ansiosta yhtenäisten toimintamallien jalkautus uusiin yksikköihin ja liiketoimintoihin tapahtuu nopeasti ja hallitusti. Valmiit toimintaohjeet helpottavat myös uusien henkilöiden perehdyttämistä yrityksen toimintamalleihin, jolloin liiketoiminta sujuu kitkattomasti myös henkilöstövaihdosten yhteydessä.

barsbtnKustannustehokas ja tuottava ratkaisu

Derigon palvelumallin mukaisesti Pro3®- järjestelmän käyttöönotossa edetään askel kerrallaan. Ensin toteutetaan liiketoiminnan kannalta tärkeimmät ratkaisut, jolloin hyödyt konkretisoituvat nopeasti. Prosessien tehostuminen ja ajansäästö lisäävät heti projektien tuottavuutta, mikä lyhentää järjestelmän takaisinmaksuaikaa. Vaiheittainen laajentaminen mahdollistaa jo saatujen kokemusten hyödyntämisen kehitystyössä ja varmistaa hyödyt pitkällä jänteellä.

Turku

Derigo Oy
Maariankatu 4C64
20100 Turku

Google Maps »

Espoo

Derigo Oy
Kappelitie 6 B
02200 Espoo

Google Maps »

 

Lahti

Derigo Oy
Torikatu 3 B 18
15110 Lahti

Google Maps »

 

 

London

Derigo UK Ltd
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX
United Kingdom

 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Sähköpostit etunimi.sukunimi@derigo.fi

button LinkedIn

MS Partner GOLD reversed small 300x65