Pro3 projektinhallinta - Projektisalkun- ja projektin dokumentinhallintan

Projehtkinhallinta projektikirjastoProjektien hallinta on järjestelmän ydin. Jokaiselle projektille on oma työtila, johon tallennetaan projektin dokumentit, ylläpidetään tehtävälistoja, projektin perustietoja, raportteja jne. Projektin työtilassa projektin vaiheet esitetään selkeästi prosessin mukaisesti, ja tehtävät ja dokumentit ohjataan yksinkertaisesti projektin eri vaiheille.

Projektin prosessi, dokumentit ja tehtävät profiloituvat projektia perustettaessa projektin tyypin ja sisällön mukaan. Projektin dokumentit jaetaan tämän lisäksi pakollisiin ja vapaehtoisiin projektin määrittelyiden mukaisesti. Projektin hallinnasta pääsee myös suoraan kyseisen vaiheen tai alivaiheen toimintaohjeisiin.

Projektinhallintamodulilla voidaan hallita myös yrityksen sisäisiä kehityshankkeita.

projektinhallinta hankesalkkuProsessinhallinta

Prosessien hallinnassa määritellään eri prosessien rakenne ja sisältö. Järjestelmällä voidaan toteuttaa useamman eri prosessin mukaisia projekteja. Järjestelmän käyttäjät voivat itse muokata olemassa olevia prosesseja, tai tarvittaessa luoda kokonaan uusia prosesseja. Muutokset prosessiin päivittyy automaattisesti jo olemassa oleviin projekteihin, joissa prosessi on käytössä.

Profilointi

projektinhallinta projektin työtila prosessiProfiloinnilla linkitetään projektit prosesseihin. Projektin perustietojen perusteella järjestelmä tuo oikean prosessin projektille. Profiloinnilla hoidetaan myös vain tarvittavien dokumenttien ja tehtävien tuominen projektille.

Dokumenttipohjien kirjasto

Dokumenttipohjat ja –mallit tallennetaan yhteen kirjastoon, josta ne kopioituvat porjektille prosessin ja profiloinnin määritysten mukaisesti. Dokumenttipohjia päivitettäessä projektikirjastoon uudet versiot siirtyvät automaattisesti olemassa oleville projekteille, kuitenkin niin että jo käytössää olevat dokumentit säilyvät sellaisenaan.

Extranet

Pro3 Extranet-ratkaisun avulla pidät yhteyttä esimerkiksi alihankkijoihisi tai avainasiakkaisiisi. Voit esimerkiksi julkaista projektin dokumentteja tai asiakasraportteja extranetin kautta.

Turku

Derigo Oy
Maariankatu 4C64
20100 Turku

Google Maps »

Espoo

Derigo Oy
Kappelitie 6 B
02200 Espoo

Google Maps »

 

Lahti

Derigo Oy
Torikatu 3 B 18
15110 Lahti

Google Maps »

 

 

London

Derigo UK Ltd
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX
United Kingdom

 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Sähköpostit etunimi.sukunimi@derigo.fi

button LinkedIn

MS Partner GOLD reversed small 300x65