Johtamisjärjestelmä

Johtamisjärjestelmän avulla
hoidat laatujohtamisen ja 
sertifiointiin liittyvät asiat tehokkaasti.


Johtamisjärjestelmän tavoitteena on parantaa yhtiön ja henkilöstön tehokkuutta jatkuvan parantamisen periaatetta noudattamalla.

Paranna yhtiön ja
henkilöstön tehokuutta

Johtamisjärjestelmä sisältää erilaisia työkaluja laatuun, prosesseihin, toimintaohjeisiin, ympäristöön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien asioiden hallintaan.

Raportointi

Projektien tilat ja perustiedot tuodaan yhteenvetona johdon tarpeiden mukaisesti yhteen paikkaan, jossa voidaan vielä erikseen korostaa tietyt projektit esim. tilan tai avainlukujen perusteella. Tarvittaessa johdon raportointiin voidaan myös liittää taloudellisia avainlukuja.

Laatudashboardilla voidaan näyttää yhteenvetotietoa poikkeamista ja laatumittaristosta. Laatudashboardin avulla voi esim. auditoinnin yhteydessä saada nopeasti tilannetietoa avonaisista poikkeamista ja käsittelyajoista sekä analysoida poikkeamien juurisyitä.

Toimintaohjeet

Toimintaohjeet kuvataan suoraan järjestelmään. Projektin jokaisesta vaiheesta pääsee helposti juuri kyseisen vaiheen toimintaohjeeseen. Toimintaohjeet voidaan tarvittaessa myös tulostaa.

Laatukäsikirja

Laatukäsikirja osioon tallennetaan laatuun liittyvät ohjeet ja menettelyt, joita ei ole erikseen toimintaohjeisiin ole kirjattu. Toimintaohjeet ja laatukäsikirja muodostavat yhdessä laatujärjestelmän kirjallisen osuuden.

Poikkeamien hallinta

Poikkeamien kirjaukseen ja seurantaan on oma, helppokäyttöinen moduuli. Poikkeamien hallinnassa seurataan poikkeamien tilaa ja käsittelyaikoja sekä sovittuja toimenpiteitä.


Auditointi

Pro3 johtamisjärjestelmässä on omat osiot sisäisten ja ulkoisten auditointien hallintaan sekä johdon katselmointeihin. Auditoinnit ja katselmoinnit kirjataan järjestelmään ja niihin liitetyt poikkeamat ja havainnot ovat selattavissa auditointikohtaisesti. Havainnot tallentuvat myös automaattisesti poikkeamalistalle, jotta yrityksen kokonaiskuva on helposti nähtävissä.

Laite-ja kalibrointirekisteri

Pro3 johtamisjärjestelmä tarjoaa työkalut kalibrointien ja laitteiden määräaikaisten huolto- ja ylläpitotoimintojen seuraamiseen. Rekistereistä on mahdollista saada hälytyksiä hyvissä ajoin sähköpostiin esim. uusintakalibrointitarpeista tai huoltotoimenpiteistä.

Laiterekisteriä voidaan myös käyttää esim. autojen katsastusten seurantaan. Kirjaamalla laitteet Pro3 johtamisjärjestelmän rekisteriin voidaan varmistaa, että kalibroinnit tai katsastukset eivät pääse umpeutumaan yllättäen. Rekistereistä saadaan yhteenvetoraportteja yrityksen koko laitekannasta.

Derigo lukuina

PROJEKTIA

50 000+

KÄYTTÄJÄÄ

10 000+

DOKUMENTTIA

50M+

KOKEMUSTA

15V+

Pro3 tuoteperhe

Pro3 on web-pohjainen järjestelmä, joka tarjoaa helppokäyttöisen työkalun liiketoiminnan eri osa-alueilta kootun tiedon hallittuun hyödyntämiseen. Pro3 järjestelmä on modulaarinen ratkaisu, joka mahdollistaa järjestelmän käyttöönoton eri kokoonpanoilla asiakastarpeesta riippuen.

Projektinhallinta

Projektien hallinta on järjestelmän ydin. Järjestelmässä luodaan Jokaiselle projektille projektityypin mukainen oma työtila.

Johtamisjärjestelmä

Pro3 johtamisjärjestelmän avulla saat yrityksesi laatujohtamiseen ja sertifiointeihin liittyvät asiat tehokkaasti hallintaan.

Dashboardit

Nykyaikainen projektijohtaminen perustuu dashboardien hyödyntämiseen, joten dashboardit ovat oleellinen osa Derigon Pro3 tuoteperhettä.

Mobiilisovellukset

Menestyksellisen projektiliiketoiminnan edellytyksenä ovat tehokkaat ja helppokäyttöiset työmaahallinnan mobiilisovellukset.

Laajennukset

Pro3 perusmoduulien lisäksi järjestelmään on saatavilla useita projektitoimintaan suunniteltuja laajennuksia, joita voidaan ottaa käyttöön asiakkaan tarpeiden mukaisesti.