Laajennukset

Pro3 perusmoduulien lisäksi järjestelmään on saatavilla useampia laajennuksia.

Laajennukset ovat erikseen asennettavia piensovelluksia jotka toimivat joko itsenäisesti tai osana yhtä tai useampaa Pro3 moduulia. Teemme laajennuksia yhdessä asiakkaidemme kanssa, aina tarpeen mukaan.

Laajennukset

Katso alta kaikki Pro3 järjestelmän laajennukset.

Asiakastietojen hallinta

Asiakastietojen hallinta on kokonaisuus toimintoja, joilla hallitaan asiakkaaseen liittyviä tietoja, henkilöitä sekä asiakasyhteydenpitoa.

Kokoustyötilat

Työtila kokouksille, jolla hallitaan kokouskohtaiset tiedot, dokumentit ja tehtävät.

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisteriin voidaan tallentaa esimerkiksi henkilökunnan koulutukset ja sertifikaatit. Umpeutuvista koulutuksista saadaan hälytykset ja henkilökunnan koulutuksista ja sertifikaateista voidaan tehdä yhteenvetoja.

Luovutusaineiston keräily

Luovutusaineistoa varten on oma osio projektilla ja aineisto voidaan kerätä automaattisesti projektin dokumentaatiosta.

Outlook laajennus

Käyttäjän koneelle asennettavassa laajennuksessa sähköposteja ja niiden liitteitä voidaan tallentaa suoraan Outlookista projektin työtilaan haluttuun prosessivaiheeseen.

Riskienhallinta

Projektisivustoa laajennetaan riskienhallinnalla, jossa listataan projektin riskit, niiden vakavuus, vaikutus ja todennäköisyys. Riskeistä saadaan projekti- ja liiketoimintakohtaisia raportteja ja tilastoja. Projektipohjaan voidaan myös luoda valmiita profiloituvia riskilomakepohjia.

Sähköiset lomakkeet

Word, Excel jne. lomakkeiden korvaaminen sähköisillä lomakkeilla.

Toimittajatietojen hallinta

Toimittajatietojen hallinta on kokonaisuus toimintoja, joilla hallitaan toimittajiin liittyviä tietoja sekä niihin liittyviä tapahtumia ja auditointeja.

Työtuntien kirjaus

Työtuntien kirjaus projekteille päivä- tai viikkonäkymässä. Kirjauksia voi myös kommentoida päivä tai viikkotasolla. Sisältää Excel-muotoon vietävät tuntiraportit käyttäjä- tai projektitasolla.

Työturvallisuusmittaus

Projektin työturvallisuusmittaukseen tehty TR-mittauspohja on web-pohjainen mobiililomake johon kirjataan työturvallisuuskierroksen havainnot. Havainnoista saadaan projektikohtaisia raportteja työmaan työturvallisuuden kehityksestä. Kirjaukset järjestelmään voidaan tehdä myös mobiililaitteilla.

Yleiset työtilat

Yleisiin työtiloihin voidaan tallentaa dokumentteja hierarkkiseen puurakenteeseen. Asiakas voi luoda uusia yleisiä työtiloja omilla rakenteillaan.

Raportointikanta

SQL kanta, johon voidaan kerätä tiedot Pro3:sta sekä laajennuksista, kuten riskienhallinta, sähköiset lomakkeet, TR -mittaus tai tuntienkirjaus.

Intranet

Intranet on kokonaisuus toimintoja, jotka ovat erinomainen keino tehostaa päivittäistä työskentelyä. Intranet mahdollistaa henkilöstön tarvitseman tiedon keskitetyn tallentamisen, helpottaa kommunikointia ja yhteistyötä yrityksen sisällä.

Extranet

Extranetillä tiedostojen jako tietoturvallisesti oman organisaation ulkopuolelle. Extranetilla voidaan tarvittaessa korvata myös ulkopuolisen projektipankin käyttö.

Kalustorekisteri

Eri kalustotyyppien ja työvälineiden tietojen helppo hallittavuus ja seuranta samassa paikassa. Mahdollisuutena  tallentaa tietoja huoltokustannuksista sekä lisätä muistutuksia tulevista huolloista, katsastuksista ja tarkistuksista.

Hankintapakettien hallinta

Hankintapakettien hallinnalla saadaan helposti ylläpidettyä projektikohtaisia hankintapaketteja sekä lähetettyä vakioituja ennakkotarjouspyyntöjä, tarjouspyyntöjä, lisäkirjeitä tai tilauksia toimittajille.