Riskienhallinta


Riskienhallinta

Rakennusalalla työmaan riskienhallinta on oleellinen osa liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa. Pieneltä tuntuvat riskit voivat aiheuttaa suuria taloudellisia seuraamuksia. Hyvänä esimerkkinä on asennustarkastusten tekemättä jättäminen, joiden lopputuloksen tapahtuu esimerkiksi vesivahinko, joka pysäyttää työmaan kokonaan ja korjaukset aiheuttavat suuret ennakoimattomat kustannukset.

Hyvä riskienhallinta on ennakointia ja varautumista epätodennäköisiin tapahtumiin. Riskienhallinnan tyypillisiä haasteita voivat olla esimerkiksi, ettei projekteille ole tehty riskianalyysia ollenkaan tai ne ovat joiltakin osin puutteellisia. Oleellista on projektin alkuvaiheessa arvioida projektille tyypilliset riskit ja kyseiseen projektiin liittyvät erityiset riskit, jotka johtuvat esimerkiksi olosuhteista, projektin monimutkaisuudesta tai toteutusmallista.

Ongelmia aiheuttaa tilanne, jossa projektikohtaista sekä projektisalkkukohtaista riskien seurantaa ei ole olemassa tai riskeihin liittyvää varautumissuunnitelmaa ei ole tehty.

Pro3 riskienhallinnan lisäosan toiminnallisuuksilla voidaan laajentaa projektin työtilaa, jossa mm. listataan projektin riskit, varautumissuunnitelmat, riskin vakavuus ja todennäköisyys sekä riskin vastuuhenkilö. Pro3 pääkäyttäjä voi lisätä myös ns. riskipohjia valmiiksi järjestelmään eli yleisimpiä eri projektityyppeihin liittyviä riskejä.

Laajennus tuo riskienhallinnan luontevaksi osaksi muuta Pro3 projektinhallintaa ja nostaa riskienhallinnan näkyvyyttä ja tasoa koko projektitoiminnassa. Pro3 lisäosa mahdollistaa ISO-standardien mukaisen riskienhallinnan ja seurannan.

Jos haluat kuulla lisää, ole yhteydessä:

Pekka Aalto
Kaupallinen johtaja
+358 50 364 4542
pekka.aalto@derigo.fi