Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

1. Kuinka pitkä Pro3 järjestelmän käyttöönotto on?

Käyttöönoton kesto vaihtelee asiakkaan aikataulujen mukaan, mutta yleisesti ottaen prosessi kestää 2-3 kuukautta.

2. Millainen hinnoittelumalli?

Pro3 hinnoittelu perustuu käyttäjämääräpohjaiseen kuukausiveloitukseen. Lisäksi kuukausihintaan vaikuttaa valittujen toiminnallisuuksien laajuus.

3. Mikä on yrityksen omien resurssien tarve käyttöönotossa?

Käyttöönotto edellyttää vähintään yhden nimetyn pääkäyttäjän osallistumista. Järjestelmän sisällön määrittelemiseksi projektissa on yleensä mukana myös prosesseista tai laadusta vastaava henkilö.

4. Onko mahdollista tehdä integraatioita muihin järjestelmiin?

Kyllä, Pro3 järjestelmä on mahdollista integroida muihin taustajärjestelmiin, esimerkiksi ERP-järjestelmiin.

5. Onko olemassa valmiita rajapintoja?

Pro3:ssa on toteutettu API-rajapinta, joka mahdollistaa myös tiedon siirtämistä muihin järjestelmiin, kuten ulkoisiin raportointijärjestelmiin.

6. Miten Pro3 laajennukset otetaan käyttöön?

Pro3:ssa on useita valmiita laajennuksia, jotka voidaan aktivoida helposti asiakkaan käyttöön ilman lisätoimenpiteitä asiakkaan puolelta.

7. Minkälainen loppukäyttäjä ja pääkäyttäjätuki on?

Derigolla on asiakaskohtaisesti nimetyt yhteyshenkilöt pääkäyttäjille. Loppukäyttäjän kysymyksiin vastaa pääsääntöisesti pääkäyttäjä.

8. Miten jatkokehitys on organisoitu?

Järjestelmän jatkokehitystä ohjataan säännöllisten ohjausryhmien avulla, joissa käsitellään järjestelmän nykytilaa ja kehitystarpeita.

9. Kuinka usein järjestelmästä tulee versiopäivityksiä?

Versiopäivityksiä tehdään säännöllisesti vuosittain, tavoitteena on parantaa järjestelmän toiminnallisuuksia ja tehokkuutta entisestään.

10. Onko yrityksen koolla tai toimialalla väliä?

Pro3 järjestelmä skaalautuu eri kokoisille yrityksille toimialasta riippumatta.

11. Voiko Pro3 järjestelmään kutsua ulkopuolisia käyttäjiä?

Kyllä voi. Ulkopuoliset käyttäjät voivat saada omat tunnukset, jonka avulla he pääsevät lukemaan tai muokkaamaan tarvitsemaansa dataa.

12. Voiko olla eritasoisia käyttäjäoikeuksia järjestelmään?

Kyllä, Pro3:een on mahdollista antaa luku-, muokkaus- tai pääkäyttäjäoikeudet.

13. Ketä on Derigon käyttämä infratoimittaja?

Atea Oy toimii Derigon konesalipalveluiden toimittajana, mikä takaa Pro3:n erinomaisen suorituskyvyn, joustavuuden ja hallinnan eri käyttöympäristöissä.