Käyttöönotto

Askel kerrallaan tapahtuvan käyttöönoton ansiosta muutokset saadaan vietyä organisaatioon tehokkaasti ja nopeasti.

Derigo hyödyntää toiminnassaan mobiilien työvälineiden mahdollistamaa toimintatapaa, joten järjestelmän käyttöönotto sujuu mainiosti myös etänä sijainnista riippumatta.

Käyttöönoton vaiheet


Käyttöönotto on konseptoitu siten, että järjestelmän käyttöönotto voidaan suorittaa nopeasti ja kustannustehokasti kiinteähintaisena projektina ilman riskejä. Käyttöönottoprojekti kestää tyypillisesti 1-3 kuukautta asiakkaan aikataulusta riippuen.

KÄYTTÖÖNOTTO ON NOPEA JA KUSTANNUSTEHOKAS PROSESSI

Pro3 moduulit sisältävät valmiit käyttöliittymät ja tekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat järjestelmän nopean ja kustannustehokkaan käyttöönoton. Järjestelmä toimitetaan Saas-palveluna.

RÄÄTÄLÖIMME JÄRJESTELMÄN YRITYKSELLESI SOPIVAKSI

Pro3® skaalautuu helposti eri kokoisiin yrityksiin ja tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet asiakaskohtaisesti räätälöityihin sovelluksiin.

PRO3 ON JOUSTAVA JA TOIMIALARIIPPUMATON

Pro3 -järjestelmän joustavuus mahdollistaa järjestelmän hyödyntämisen ja käyttöönoton toimialasta riippumatta. Järjestelmää on hyödynnetty menestyksekkäästi muun muassa:

  • rakennusteollisuuden elinkaariprosesseissa
  • talotekniikan elinkaariprojektiprosesseissa
  • meriteollisuuden laivaprojektien projektinjohto- ja laadunhallintatyökaluna
  • sisäisten kehityshankkeiden toteutusprojekteissa

Lue lisää Pro3 tuoteperheestä


Pro3 on web-pohjainen järjestelmä, joka tarjoaa helppokäyttöisen työkalun liiketoiminnan eri osa-alueilta kootun tiedon hallittuun hyödyntämiseen. Pro3 järjestelmä on modulaarinen ratkaisu, joka mahdollistaa järjestelmän käyttöönoton eri kokoonpanoilla asiakastarpeesta riippuen.

Projektinhallinta

Projektien hallinta on järjestelmän ydin. Järjestelmässä luodaan Jokaiselle projektille projektityypin mukainen oma työtila.

Johtamisjärjestelmä

Pro3 johtamisjärjestelmän avulla saat yrityksesi laatujohtamiseen ja sertifiointeihin liittyvät asiat tehokkaasti hallintaan.

Dashboardit

Nykyaikainen projektijohtaminen perustuu dashboardien hyödyntämiseen, joten dashboardit ovat oleellinen osa Derigon Pro3 tuoteperhettä.

Mobiilisovellukset

Menestyksellisen projektiliiketoiminnan edellytyksenä ovat tehokkaat ja helppokäyttöiset työmaahallinnan mobiilisovellukset.

Laajennukset

Pro3 perusmoduulien lisäksi järjestelmään on saatavilla useita projektitoimintaan suunniteltuja laajennuksia, joita voidaan ottaa käyttöön asiakkaan tarpeiden mukaisesti.