Projektinhallinta

Projektinhallinta on järjestelmän ydin. Jokaiselle projektille luodaan projektityypin mukainen oma työtila.

Projektin työtilassa projektin vaiheet esitetään selkeästi prosessivaiheina, joihin on kiinnitetty prosessivaiheisiin liittyvät dokumenttipohjat, sähköiset lomakkeet, tehtävät ja toimintaohjeet.

Prosessien ja dokumenttien hallinta on helppoa

Projektin edetessä projektityötilaan tuodaan kaikki projektin aikainen dokumentaatio. Projektihallintamoduulilla hallitset sekä asiakaskohteet, että sisäiset kehitysprojektit.

Prosessinhallinta

Prosessien hallinnassa määritellään eri prosessien rakenne ja sisältö. Järjestelmällä voidaan toteuttaa useamman eri prosessin mukaisia projekteja. Järjestelmän pääkäyttäjät voivat itse muokata olemassa olevia prosesseja tai tarvittaessa luoda kokonaan uusia prosesseja. Prosessiin tehtävät muutokset päivittyvät automaattisesti jo olemassa oleviin projekteihin, joissa prosessi on käytössä.

Dokumenttipohjat

Dokumenttipohjat ja –mallit tallennetaan yhteen kirjastoon, josta ne kopioituvat projektille prosessin ja profiloinnin määritysten mukaisesti. Dokumenttipohjia päivitettäessä uudet versiot siirtyvät automaattisesti olemassa oleville projekteille, kuitenkin niin että jo käytössää olevat dokumentit säilyvät sellaisenaan.

Profilointi

Projektia perustettaessa projektille luodaan projektikortti, jonka perusteella järjestelmä luo projektille vakioidun työtilan sisältöineen.
Derigo lukuina

PROJEKTIA

50 000+

KÄYTTÄJÄÄ

10 000+

DOKUMENTTIA

50M+

KOKEMUSTA

15V+

Pro3 tuoteperhe

Pro3 on web-pohjainen järjestelmä, joka tarjoaa helppokäyttöisen työkalun liiketoiminnan eri osa-alueilta kootun tiedon hallittuun hyödyntämiseen. Pro3 järjestelmä on modulaarinen ratkaisu, joka mahdollistaa järjestelmän käyttöönoton eri kokoonpanoilla asiakastarpeesta riippuen.

Projektinhallinta

Projektien hallinta on järjestelmän ydin. Järjestelmässä luodaan Jokaiselle projektille projektityypin mukainen oma työtila.

Johtamisjärjestelmä

Pro3 johtamisjärjestelmän avulla saat yrityksesi laatujohtamiseen ja sertifiointeihin liittyvät asiat tehokkaasti hallintaan.

Dashboardit

Nykyaikainen projektijohtaminen perustuu dashboardien hyödyntämiseen, joten dashboardit ovat oleellinen osa Derigon Pro3 tuoteperhettä.

Mobiilisovellukset

Menestyksellisen projektiliiketoiminnan edellytyksenä ovat tehokkaat ja helppokäyttöiset työmaahallinnan mobiilisovellukset.

Laajennukset

Pro3 perusmoduulien lisäksi järjestelmään on saatavilla useita projektitoimintaan suunniteltuja laajennuksia, joita voidaan ottaa käyttöön asiakkaan tarpeiden mukaisesti.